Szczegóły ogłoszenia

PAMIĘTAMY O ŁOSICKICH BOHATERACH

2020-03-24 18:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Dzisiaj, 24 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.  Jako przykład takiej postawy wspominamy 25 polskich rodzin z Łosic i okolicznych wiosek, które zdobyły się na bohaterstwo i okazały bezinteresowną pomoc Stelli Zylbersztajn-Tzur, Żydówce, uciekinierce z łosickiego getta.

W podziękowaniu za uratowane życie Stella Zylbersztajn-Tzur doprowadziła do przyznania odznaczeń Instytutu Yad Vashem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” 25 Polakom. Medale otrzymali: Aniela Kalicka z Pietrus, Wacław i Anna Radzikowscy z Szańkowa, Irena i Ezechiel Romaniukowie z Łosic, Halina Ługowska, Zygmunt Ługowski, Józefa i Andrzej Zdanowscy, Stanisław Zdanowski, Rozalia Wielogórska, Franciszek Wielgórski, Józefa Ułasiuik, Jan Ułasiuk, Janina Mróz, Stanisław Mróz, Władysława Piotrowska z Łosic, Helena Kaźmierczak-Gruszka z Rudnika, Lucyna i Marian Piechowiczowie, Józefa Radzikowska, Józefa i Józef Zbuccy z Łosic, Wacława Jezierska,  Anna i Kazimierz Gałeccy z Szańkowa i Józef Izdebski z Pietrus.

Stella Zylbersztajn, Anna Filipczak i Jadwiga Izdebska. (fot. M. Jerzman)

 

W swojej książce pt. „A gdyby to było nasze dziecko” Stella opowiada o 65 osobach, które ją ratowały i żałuje, że nie pamięta wszystkich nazwisk. Z tego powodu nie udało się uhonorować wszystkich, którzy na to zasłużyli.

O tej niezwykłej historii opowiada również film dokumentalny Macieja Pawlickiego pt. "Stella" , którego scenariusz współtworzył historyk i dziennikarz  Marek Jerzman, autor zbioru reportaży pt. „Po drugiej stronie rzeki”, opisujących m. in.  losy Stelli. Dzięki uprzejmości autora publikujemy jeden z nich.  

Wróć