Szczegóły ogłoszenia

Powołanie Komisji Konkursowych - KULTURA i SPORT 2020

2020-02-10 17:29 przez Małgorzata Wojcieszuk

7 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

Szczegóły w zarządzeniach: http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=11&id=200&x=20&y=50&n_id=448

Wróć