Szczegóły ogłoszenia

Remont drogi w Meszkach coraz bliżej.

2020-09-11 08:28 przez Administrator
Wkrótce rozpocznie się remont drogi gminnej w miejscowości Meszki. Burmistrz miasta i gminy Łosice, Mariusz Kucewicz oraz skarbnik, Marta Stasiuk podpisali 8 września umowę z przedstawicielem firmy, która zrealizuje inwestycję, Będzie to Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD z Bielska Podlaskiego.
Inwestycja obejmie: remont nawierzchni, budowę zjazdów i poboczy oraz umocnienie rowów i skarp do odprowadzenia wód deszczowych na odcinku 285 metrów.
Nasz samorząd pozyskał 155 tysięcy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na ten cel. Dotacja pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu miasta i gminy Łosice. Remont drogi, pochłonie kwotę 333 330 zł. Zgodnie z zapisami umowy, powinien zostać zakończony do 15 października.

Wróć