Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

2016-06-15 15:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Oferty winny być złożone do dnia 24 czerwca 2016 r.  godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, I piętro, pok. 21.

SIZ, oferta cenowa i oświadczenie również do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.losicegmw.e-bip.pl w zakładce tablica ogłoszeń - zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Wróć