Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie

2017-05-16 15:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu osób niesłyszących, niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, wolontariuszy w dniu 17.05.2017 r. godz.11.00 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach ul. Berka Joselewicza 13.
Celem spotkania będzie powołanie i utworzenie grupy samopomocy dla osób niepełnosprawnych, niesłyszących, opiekunów i wolontariuszy - osób zaangażowanych w sprawy osób niepełnosprawnych, związanych zawodowo, społecznie pracą z osobami niesłyszącymi i niepełnosprawnymi
Zadanie realizowane będzie w ramach projektu FIO pn. „AKTYWNE GRUPY SAMOPOMOCY OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I ICH RODZIN” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017 Priorytet 2. Zad.5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej
Podczas spotkania zostaną omówione cele i kierunki działania, analiza i omówienie inicjatyw grupy samopomocy.
Zakłada się, że grupa osób niesłyszących, niepełnosprawnych będzie miała możliwość takich spotkań 1 raz w kolejnych miesiącach, w miejscu zamieszkania , w Łosicach. Zapraszamy członków Koła ale również inne osoby niesłyszące, niepełnosprawne, które nie są członkami, opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy.

Wróć