Szczegóły ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

2016-08-09 15:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 6,84 ha, w granicach udokumentowanego złoża piasku ze żwirem „Artych” kat. C1” na działce nr ewid. 626, obręb Zakrze w miejscowości Zakrze, gm. Łosice”.

Wróć