Szczegóły ogłoszenia

ZMIANA CZASU PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY

2020-03-27 15:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników w związku z zagrożeniem koronawirusem,  informujemy o zmianie czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach dniu  30 marca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Łosice apeluje o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie i korzystanie z innych form kontaktu:

  • tel. 83 83 306 88 21 (sekretariat, Urzędu). 
  • mail: sekretariat@gminalosice.pl,
  • korespondencyjnie: Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, 
  • platforma ePUAP w przypadku posiadania profilu zaufanego.

oraz dokonywanie wpłat należności i opłat za pomocą bankowości elektronicznej.

Numery kont bankowych:
PODATKI, CZYNSZ ZA DZIERŻAWĘ, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OPŁATA SKARBOWA:
29 8038 0007 8888 8888 8888 8888

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE:
57 8038 0007 0010 1491 2000 0940.

Wejście  do budynku będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu.  

Wróć