Szczegóły przetargu

PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ - SZKOŁA Nr 4 w Łosicach

2016-06-13 16:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej  w  Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej składającej się z działek nr 1233/6, 1233/7, 1233/8, 1234/2, 1234/3, 1235/4, 1235/5 o łącznej powierzchni 1,5347 ha,  zabudowanej  murowanym budynkiem szkoły w stanie surowym otwartym. Budynek szkoły parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 652,20 m2, z wysokimi piwnicami o pow. 336,70 m2. Ściany murowane z cegły ceramicznej i bloczków gazobetonowych, stropy z płyt prefabrykowanych, dach wielospadowy z lukarnami, kryty blachą dachówkową. Nieruchomość stanowi własność Gminy Łosice, dla której w Sądzie Rejonowym w Siedlcach Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzona jest księga wieczysta SI2S/00005020/8.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7UO – teren szkoły podstawowej w budowie z możliwością przeznaczenia na cele mieszkaniowe lub usługi nieuciążliwe, a także na usługi handlowe pod warunkiem wykonania podziału budynku na lokale użytkowe.

Działka położona jest przy ulicy Międzyrzeckiej, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Łosice-Olszanka. Teren nieuzbrojony, najbliższe uzbrojenie znajduje się w ulicy Leśnej odległej ok. 150 m, od której należy wykonać przyłącza: elektryczne, wodociągowe, telefoniczne, gazowe i wodnokanalizacyjne. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 728 500 zł plus podatek VAT 23%, wadium – 89600 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 15.

Więcej informacji w ogłoszeniu o przetargu. 

Wróć