Archiwum

Grudzień 2016

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

2016-12-29 13:37 przez Patryk Klauziński

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

2016-12-29 13:30 przez Patryk Klauziński

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej hali drobiarskiej przeznaczonej do hodowli kur niosek poprzez budowę 3 hal drobiarskich oraz rozbudowę istniejącej hali drobiarskiej do łącznej obsady 68500 szt. tj. 274 DJP wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w miejscowości Szańków gmina Łosice” na wniosek z dnia 12.12.2016 r.

 

2016-12-23 11:48 przez Patryk Klauziński

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na „Rozbudowie istniejącej hali drobiarskiej przeznaczonej do hodowli kur niosek poprzez budowę 3 hal drobiarskich oraz rozbudowę istniejącej hali drobiarskiej do łącznej obsady 68500 szt. tj. 274 DJP wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w miejscowości Szańków Gmina Łosice”.

2016-12-23 11:41 przez Patryk Klauziński

Konsultacje projektu Programu rewitalizacji

Konsultacje dotyczą projektu dokumentu „Program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku”

2016-12-22 14:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBRONA TERYTORIALNA - PLAKAT INFORMUJĄCY

W załączeniu plakat przekazany przez WKU Siedlce

2016-12-21 11:51 przez Patryk Klauziński

Grafiki zbiórki odpadów komunalnych w Mieście i Gminie Łosice

W załączeniu grafiki zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Łosice

2016-12-21 11:08 przez Patryk Klauziński

Odpowiedź na petycję mieszkańców wsi Szańków

Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Łosice na petycję mieszkańców dotyczącą budowy kurników w miejscowości Szańków.

2016-12-20 14:46 przez Patryk Klauziński

WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI ROLNIKÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” informuje, że organizuje wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Składkowego Rolników.

2016-12-15 09:43 przez Patryk Klauziński

III Jarmark Bożonarodzeniowy

W ostatni weekend w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbył się III Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie KIERMASZ RĘKODZIEŁA, zabawy dla najmłodszych, warsztaty świąteczne, konkursy ekologiczne, kolędowanie i sesja zdjęciowa z Mikołajem. Dodatkowo w Łosickim Domu Kultury grane były filmy o tematyce świątecznej. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejną edycję.

2016-12-13 15:43 przez Patryk Klauziński

35 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Dziś mija 35 rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego.

Wprowadzony został 13 grudnia 1983 r. na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. Zniesiony 22 lipca 1983 r.

2016-12-13 15:00 przez Patryk Klauziński

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

Zarządzenie w sprawie powołania oraz ustalenia zadań i trybu pracy Miejsko - Gminnej Komisji Stypendialnej

2016-12-12 12:12 przez Patryk Klauziński

ZAPRASZAMY NA JARMARK

Już w najbliższą sobotę i niedzielę, 10 i 11 grudnia br. zapraszamy do Transgranicznego Dialogu Kultur na III Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorzy zaplanowali, wiele atrakcji i niespodzianek, a wystawcy i rękodzielnicy przygotowali różnorodną ofertę świąteczną.

Zajrzyjcie koniecznie. Szczegóły na plakatach. 

2016-12-08 18:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

CIEKAWE SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU NR 1

Spotkanie z garncarzem, warsztaty kulinarne i pieczenie świątecznych pierników, spotkanie z Mikołajem - to fajne i ciekawe pomysły dobrą zabawę i zdobywanie nowych umiejętności. 

2016-12-08 08:28 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie w sprawie projektu Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją „Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku” w terminie 21 dni tj. od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r., oraz możliwości składania uwag i wniosków w ww. terminie.

2016-12-06 16:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje o pomocy dla rolników którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w latach 2015 i 2016.

Informacje w załączonym piśmie.

2016-12-06 14:28 przez Patryk Klauziński

Andrzejki’’w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach.

29 listopada 2016 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach wszystkie przedszkolaki spotkały się aby w tajemniczej scenerii zapoznać się z tradycjami andrzejkowymi.

2016-12-01 16:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach

28 listopada 2016 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach odbyła się uroczystość ,,Pasowanie na przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola  i pierwszy występ przed licznie zgromadzoną publicznością najbliższych. 

2016-12-01 15:51 przez Małgorzata Wojcieszuk

ANDRZEJKI I DZIEŃ MISIA - FAJNE POMYSŁY NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ

Najpierw dyskoteka andrzejkowa połączona z „Wieczorem Wróżb”, a następnego dnia obchody Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tak bawili się Uczniowie Zespołu Oświatowego w Niemojkach.

2016-12-01 14:28 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy do udziału w konkusie STOP DOPALACZOM

Konkurs kierowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Łosice. Czekają fajne nagrody.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

2016-12-01 14:13 przez Małgorzata Wojcieszuk