Archiwum

Maj 2019

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.8.2019 z 31.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu użytkowania 4 budynków inwentarskich, na potrzeby chowu brojlerów kurzych na dz. nr ewid. 11, 12, 13 i 14 w m. Woźniki, gm. Miasto i Gmina Łosice, powiat łosicki”.

2019-05-31 15:46 przez Dorota Kalinowska

Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

2 czerwca na terenie Zalewu Łosickiego odbędą się Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

2019-05-30 13:33 przez Dorota Kalinowska

Wybory ławników

URZĄD  MIASTA I GMINY W ŁOSICACH INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023.

2019-05-30 13:08 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.108.2018 z 29.05.2019 r.

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.108.2018 z 29.05.2019 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

2019-05-29 15:16 przez Dorota Kalinowska

Dzień Dziecka na osiedlu "Zdrowa"

W sobotę 1 czerwca na podwórku Nivea, na osiedlu "Zdrowa" odbędzie się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

2019-05-23 09:07 przez Dorota Kalinowska

Nabór wniosków o szacowanie szkód

Do 29 maja, w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, można składać wnioski o szacowanie szkód po ostatnich przymrozkach.

2019-05-21 08:50 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.101.2018 z 20.05.2019 r.

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.101.2018 z 20.05.2019 r. dotyczące zawiadomienia stron o terminie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia.

2019-05-21 08:38 przez Dorota Kalinowska

Festyn rodzinny w Rudniku

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudniku, zorganizowali 19 maja 2019 roku Festyn rodzinny w Rudniku. Na realizację zadania, pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 10 000 zł od Darczyńcy – Fundacji Orlen Dar Serca, w ramach konkursu Moje miejsce na ziemi”.

2019-05-20 14:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie GNiOŚ.6220.5.5.2019 z dnia 13.05.2019 r.

Zawiadomienie GNiOŚ.6220.5.5.2019 z dnia 13.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty.

2019-05-14 11:36 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.7.89.2018 z dnia 13.05.2019 r.

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.7.89.2018 dotyczące zawiadomienia stron postępowania, że załatwienie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

2019-05-14 10:12 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.5.10.2019 z dnia 13.05.2019 r.

Obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty.

2019-05-14 09:01 przez Dorota Kalinowska

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

20 maja o godzinie 14:30, odbędzie się IX  Sesja rady Miasta i Gminy Łosice. 

2019-05-10 13:26 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.9.54.2018 r.

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO. Dotyczy rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych w miejscowości Niemojki.

2019-05-09 13:13 przez Dorota Kalinowska

Konkurs Recytatorski dla dzieci - trwają zgłoszenia!

Do 15 maja potrwają zgłoszenia do Miejsko – Gminnych eliminacji XXXVI KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

2019-05-09 12:52 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.99.2018 z dnia 09.05.2019r.

Dotyczy wydania Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

2019-05-09 12:14 przez Dorota Kalinowska

Tak świętowaliśmy 3 Maja.

Tegoroczne uroczystości 3-majowe w naszym mieście rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Zygmunta, której przewodniczył ks. kanonik Wiesław Niemyjski.

2019-05-07 10:36 przez Dorota Kalinowska

"Operaca Rzeka" nad Toczną

25 kwietnia i 2 maja na terenie miasta i gminy Łosice zostały zrealizowane dwie akcje w ramach "Operacji Rzeka".

2019-05-06 14:25 przez Dorota Kalinowska

III Łosicki Bieg Biało - Czerwony

1 maja odbył się III Łosicki Bieg Biało - Czerwony.

2019-05-06 14:02 przez Dorota Kalinowska

LIST OD MINISTER ELŻBIETY RAFALSKIEJ

Z okazji obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłała list okolicznościowy.

2019-05-03 08:00 przez Małgorzata Wojcieszuk