aktualności

HARMONOGRAM DYŻURU APTEK

Aktualny harmonogram dyżurów aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego obowiązujący od sierpnia do grudnia 2020 r. 

2020-08-12 14:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, Ministerstwo Klimatu od 15 maja br. uprościło zasady Programu CZYSTE POWIETRZE.

2020-08-12 14:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dobowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego oraz komunikaty: hydrologiczny i opadowy. 

2020-08-11 13:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

CZASOWA ZMIANA RUCHU W ŁOSICACH

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie inwestycji  pn.  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice” w ramach współpracy Polska-Białoruś-Ukraina, informujemy o utrudnieniach drogowych. Przewidywany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu został zaplanowany od 17 sierpnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.

2020-08-11 11:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2020-08-10 18:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

2020-08-10 18:15 przez Małgorzata Wojcieszuk